Aktualności

Trwa rekrutacja do LO

2017-06-26
LO

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, miało nieco inny przebieg niż w latach ubiegłych. Oprócz „standardowego” podsumowania osiągnięć pierwszo i drugoklasistów, arcyważnym, chociaż nieco smutnym elementem uroczystości, stało się pożegnanie trzech postaci związanych z naszym Liceum, z których dwie, w dosłownym rozumieniu tego słowa tworzyły historię szkoły. Przede wszystkim, mam tutaj na myśli wieloletnią Dyrektor LO im. Stanisława Staszica p. Marzenę Szułczyńską. Zespół „Perfekt” w jednym ze swych utworów radzi, aby wiedzieć kiedy „zejść ze sceny niepokonanym”. Pani Dyrektor uznała, iż to jest właśnie ten moment. Po znaczonych pasmem sukcesów 15 latach urzędowania, zdecydowała, iż nie będzie kandydować w konkursie na kolejną kadencję. Zgodnie z powiedzeniem, że dyrektorem się bywa, a nauczycielem się jest, poświęci się polonistycznej edukacji młodzieży naszego Liceum. Kolejną żegnaną osobą była przechodząca na emeryturę p. Renata Brzezińska-Słaby, która niemal cały okres swojej zawodowej aktywności związała z naszą szkołą. Dzięki niej, dziesiątki roczników młodzieży opuściły mury trzcianeckiego LO, bogatsze o znajomość języka niemieckiego. Trzecią żegnaną postacią był ksiądz Szymon Data. Posłuszny woli swoich przełożonych, opuszcza naszą szkołę, aby podjąć nowe wyzwania duszpasterskie i pedagogiczne w Krakowie. Jest takie powiedzenie: „umarł król, niech żyje król”. Po pożegnaniu ustępującej p. Dyrektor w osobie p. Marzeny Szułczyńskiej, p. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus oficjalnie przedstawił społeczności szkolnej osobę, która wygrała konkurs i obejmie funkcję Dyrektora naszego LO od 1 września 2017 r...

2017-06-25
Wawrzyniec Sulewski

Gimnazjaliści w progach LO

14 czerwca 2017 r. w naszym liceum gościliśmy grupę młodzieży z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Trzciance wraz z nauczycielami. Zaprosiliśmy ich, by pokazać nasz zwycięski projekt dla grup patronackich UAM z Poznania związany z czytelnictwem pt. "Prawda czy fikcja? Czytamy i rozmawiamy o książkach", w którym brało udział sześć szkół ponadgimnazjalnych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Honorowym gościem tej uroczystości był bohater przygotowanego podczas projektu wywiadu, znany artysta-fotografik, pan Henryk Król.

2017-06-16
E. Korabiewska

Likwidacja Stowarzyszenia AbsolwentówPodaje się do publicznej wiadomości:
Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance "LO-TKA" z dnia 9.12.2016 oraz postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 13.01.2017 z dniem 13.02.2017 Stowarzyszenie przechodzi w stan likwidacji. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2017 na adres e-mail m.dziedzic@vp.pl. Informujemy jednocześnie, że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
Z poważaniem
Likwidatorzy: Bogdan Kochner, Magdalena Dziedzic
Ważność ogłoszenia: do 20.06.2017
email: lo@trzcianka.com.pl
adres:
Ul. Żeromskiego 28
64-980 Trzcianka
tel. 672163081

2017-06-14
Bogdan Kochner, Magdalena Dziedzic

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów

Likwidatorzy
Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego „LO-TKA”
zwołują na dzień 23 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 18:30 w auli Liceum
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego „LO-TKA” z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego „LO-TKA”...

2017-06-13
M. Dziedzic

Do wakacji:

Trwają wakacje

Ostatnio w Galerii

Zakończenie Roku Szkolnego

Szkoła prowadzona
przez
Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki

Wybierz studia

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna