Aktualności

Wycieczka do CSWL Poznań.

Dnia 23.05.2016 r. pojechaliśmy na wycieczkę przedmiotową do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Z Trzcianki wyjechaliśmy o godzinie 7.40, po dotarciu na miejsce przywitał nas pan mjr Krzysztof Sałata, który była naszym opiekunem podczas pobytu w centrum. Po krótkiej zbiórce i omówieniu zasad panujących na tym terenie podzieliliśmy się na dwie grupy. Każda z grup miała możliwość strzelania z różnej broni strzeleckiej na symulatorze ,,Śnieżnik''. Następnie zapoznaliśmy się z działaniem symulatora KTO ROSOMAK – „Jaskier” oraz dokładnie obejrzeliśmy ten nowoczesny transporter a kilku osobom udało się nawet przejechać taką maszyną. Następnie wspólnie udaliśmy się do Sali Tradycji,...

2016-05-30
Patrycja Gawron 1b, Zbigniew Maćkowiak

Przemarsz Licealistów ulicami Trzcianki

Zdrowie to dobre samopoczucie pod względem fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, a nie tylko brak choroby. Dlatego o to samopoczucie musimy zadbać poprzez właściwy styl życia, prawidłowe odżywianie i aktywność ruchową. Traktując to bardzo poważnie, młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego projektu profilaktyczno-edukacyjnego Fundacji BOŚ „ Czas na zdrowie” promującego ideę zdrowego stylu życia. Projekt ten łączy rozpowszechnianie wiedzy z dawką świetnej zabawy i jest realizowany w kilku etapach.
Pierwszy jest już za nami, przypomnijmy, że w dniu 11 kwietnia odbyło się w Liceum międzypokoleniowe...

2016-05-30
Alina Czarnecka

Wystawa fotografii przyrodniczej - inną lekcją biologii

W dniu 18 maja 2016r., o godzinie 17.00 w naszym Liceum miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy Ogólnopolskiego konkursu Fotografii Przyrodniczej Foto Eko, wypożyczonej z Poznania. Wystawa, po przez najlepsze zdjęcia, pokazywała piękno otaczającej nas przyrody. Na wiele gatunków roślin i zwierząt można było spojrzeć obiektywem świetnie wyostrzającym cechy i zatrzymującym niepowtarzalne piękno naszych polskich krajobrazów. Wartość artystyczna zdjęć oraz technika fotografowania omawiana była przez naszego trzcianeckiego artystę fotografika - pana Henryka Króla.
Tej części wystawy towarzyszyła również druga – o charakterze edukacyjnym,..

2016-05-30
Alina Czarnecka - organizator

Zakończenie Roku klas trzecich

Dnia 29.04.2016r. w trzcianeckiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbyło się zakończenie klas trzecich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. Tłem dla naszej imprezy był motyw lotniska, a hasłem przewodnim były słowa J. R. R. Tolkiena „Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu”. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem absolwentów na scenę, któremu towarzyszyła gra na saksofonie Krzysztofa Bednarka. Następnie odbyło się powitanie wszystkich gości przez prowadzących – Annę Kaletkę i Pawła Krajewskiego. Kolejnym ważnym...

2016-05-20
Katarzyna Dominiczak, Zuzanna Banasiak,

Stypendium pomostowe

Program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016r.
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje o realizacji XV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017”, przyznawanego tylko na pierwszy rok studiów stacjonarnych .
O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy:
• dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich,
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
• pochodzą z rodzin, w których...

2016-05-13
Alina Czarnecka

Do wakacji:

22 dni

Ostatnio w Galerii

Czas na zdrowie

Znak Jakości Szkoły

Wybierz studia

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Projekt Comenius